เกม ‘balldeaw’ สยองขวัญบนโลกเสมือน

เกมนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้เล่น โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น เพราะเกมที่กล่าวถึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสยองขวัญและความตาย ซึ่งอาจทำให้ผู้เล่นรู้สึกหวาดกลัวหรือเครียดได้ และบางครั้งอาจทำให้เด็กและวัยรุ่นเข้าไปคิดหรือทำตามในเกมได้อีกด้วย ผู้ปกครองควรเลี่ยงการให้เด็กเล่นเกมประเภทนี้ หรือควรให้คำแนะนำและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและสติปัญญาของเด็กและเยาวชน
\\n\\n