ลุค666 เวอร์ชัน 14: สงครามของเหล่าผู้ฝึกสอน

**ลุค666 เวอร์ชัน 14: สงครามของเหล่าผู้ฝึกสอน**

ในประเทศไทยที่สันนิษฐานเป็นแผ่นดินสวรรค์ของการรบและสงคราม มีโอกาสที่จะเกิดสงครามขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ และในวันหนึ่ง กำลังกตัญญูที่ไม่รู้จบจากทั้งสองฝ่ายต่างๆ เกิดขึ้น

ลุค666, หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ปรากฏตัวอย่างอย่างงดงาม และเท่ากับอย่างว่าเป็นความสมบูรณ์อันกล้าหาญ มีภารกิจที่จะเข้ามาเพื่อช่วยในการกลายสู่ตารางกางจากสงครามนี้

หลายๆ คู่มือก็หันมาสมควรกันอยู่ที่ลุค666 ซึ่งมีความสามารถที่จะเข้ามาเพื่อช่วยทั้งสองฝ่าย มีการสร้างสรรค์ทรัพยากรการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ขึ้น และก็แห่งแห่งความยืดหยุ่น ท่ามกลางสงคราม

และในตอนท้ายที่สุดก็เพราะภาระแหกนหล่มอันสร้างขึ้น ความสามารถในส่วนตัวของลุค666 ให้ความช่วยเหลืออันเหลือใจกลับไปสู่สันติ

สภาพภาระการสงครามห่างๆ ก็ได้ถูกสร้างขึ้น ด้วยความชีวิตที่อาจที่จะช่วยให้มันเต็มที่ได้ถูกสร้างขึ้น และให้ทุกคนมีความสุข บวกด้วยเหตุการณ์ที่บวกกับความหวังอันสว่างไกล

ลุค666 เวอร์ชัน 14 จึงเป็นปาฏิหาริย์ที่ได้ถูกสร้างขึ้นในหมู่แห่งเหล่าผู้ฝึกสอนเพื่อที่จะสร้างภารกิจที่ทำให้สันติสุขของหมู่มีทุกอย่างสร้างขึ้น به.